Advertisements ad

Catolico: Periódico oficial en Español de la Arquidiócesis de Chicago

Parafia św. Tekli w Chicago

Michelle Bukowski

Kościół pod wezwaniem św. Tekli znajduje się w północno-zachodniej części Chicago pod adresem 6725 W. Davon. Parafia została powołana w 1925 r., aby służyć ok. 120. rodzinom, z których prawie wszyscy byli Polakami pracującymi na cmentarzu św. Wojciecha (Adalberta). Kardynał George Mundelein przyzwolił na uformowanie nowej parafii dodając, że musi ona służyć wszystkim katolikom mieszkającym na tym obszarze niezależnie od ich etnicznego pochodzenia.

Na jesieni 1924 roku ochotnicy wznieśli kościół na rogu ulic Palatine i Oak Park, gdzie 15 sierpnia 1925 roku odprawiono pierwszą Mszę św. Pierwszym proboszczem parafii został ksiądz Paul Sobota. Zaraz potem powstała katolicka szkoła im. św. Tekli pod zarządem Sióstr Zmartwychwstanek. 26 lipca 1927 roku zaczęła się budowa połączonego budynku szkoły i kościoła, pod adresem 6323 N. Newcastle. Dwupoziomowy budynek zawierał również mieszkania dla sióstr (budynek ten obecnie służy jako Parafialna Szkoła Podstawowa). Stary, drewniany kościół został przerobiony na plebanię. 27 sierpnia 1929 r. proboszczem w kościele św. Tekli został ksiądz Charles Marcinkiewicz. Pod jego zarządem przednia część kościoła została przebudowana na sale lekcyjne w odpowiedzi na rosnącą liczbę uczniów.

W1935 r., ksiądz Francis E. Dampts został trzecim proboszczem św. Tekli. W1957 r. został wybudowany klasztor pod numerem 6333 N. Newcastle, a pomieszczenia w budynku szkoły, gdzie mieszkały siostry zostały zamienione na sale lekcyjne (gdy zmartwychwstanki opuściły parafię w latach dziewięćdziesiątych budynek ten został zamieniony na parafialne pomieszczenia biurowe i konferencyjne). W 1962 r., ks. Dampts zaczął budowę nowego kościoła zlokalizowanego na południowo zachodnim rogu skrzyżowania ulic Devon i Oak Park. Kościół zaprojektowała firma Meyer & Cook. Kardynał Albert Meyer poświęcił nowy kościół 31 marca 1963 r.

Ksiądz Matt A. Bednarz zastąpił prałata Dampts 15 listopada 1968 r. On to zarządzał budową nowej plebani znajdującej się pod adresem 6725 Davon. Ks. Bednarz zezwolił na otworzenie w parafii Polskiej Szkoły Sobotniej im. gen. Władysława Andersa. Szkoła ta tego roku będzie celebrowała 30-lecie działalności. Ks. Bednarz przeszedł na emeryturę w 1987 r. i został zastąpiony przez ks. Gerarda Rogalę. W 1990 r. ks. Rogala ustanowił ponownie polską Mszę św., by zaspokoić potrzeby starej polskiej społeczności i imigrantów, którzy wciąż napływali do okolic. Dzięki szczodrości anonimowego ofiarodawcy ks. Rogala był w stanie zbudować salę Falcon Hall. Ta budowla, która mieści salę gimnastyczną, szatnie i pomieszczenie wielofunkcyjne, była poświęcona przez kardynała Francisa George’a 15 października 2000 r. Ks. Rogala służył jako proboszcz do końca 2000 r.. Obecny proboszcz, ks. Kenneth A. Budzikowski, nadzorował przebudowę wnętrza kościoła, która została zakończona w 2005 r.. Obecny wikary, ks. Robert Pajor, pochodzący z Polski, był wyświęcony w Archidiecezji Chicago zeszłego roku, w maju.

Parafia służy ponad 1400. rodzinom, z których wiele jest polskiego pochodzenia. Msza św. w języku polskim zaczyna się każdej niedzieli i w święta o godzinie 12.30. Jest okazja do spowiedzi św. w języku polskim, w każdą sobotę od godziny 16. do 16:45. Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy jest odmawiana w środy o 18:30. Każdego roku odbywa się procesja Bożego Ciała. “Dzień Polski”, wchodzący w skład naszego “Jesiennego Święta” oraz “Zabawy Mardi Gras” są gorąco oczekiwanymi wydarzeniami prowadzonymi przez polską społeczność parafii św. Tekli. Ks. Pajor niedawno założył grupę teatralną, która wystawiła Pastorałkę, a obecnie przygotowuje się do wystawienia Pasji podczas Wielkiego Tygodnia. Dziękujemy Bogu za dar możliwości modlenia się w języku polskim i krzewienia polskich tradycji.